Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 18. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse: Handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering: Analyse af udfaldsramte dagpengemodtagere i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
4. Orientering: Handleplan Sygedagpengeområdet august 2015
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering: Byg i Nord
Beslutning: Til orientering
6. Orientering: Status for øget samarbejde med virksomhederne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering: Udviklingen i beskæftigelsestilskuddet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt