Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 31. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
3. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

4. Budget 2016-2019 - Byrådets budgetdrøftelser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
6. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt