Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 22. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering - økonomien på beskæftigelses- og forsørgerydelsesområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering - Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014
Beslutning: Til orientering
4. Drøftelse - Opsummering fra studieturen til Edinburgh den 1. - 4. juni 2015
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse - Aktiveringsprincipper for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse - 2. behandling af handleplan for nedbringelse af antallet af forsikrede ledige på baggrund af høringssvar
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse - Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse: Udkast til mødeplan for Beskæftigelsesudvalgets møder 2016
Beslutning: Godkendt
9. Tema - Præsentation af Projektafsnittet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt