Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 27. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse: Økonomirapport pr. september 2015
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering: Statistik for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse: Frivillighedsstrategi for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af supplerende sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse: Evaluering af det første 1 1/2 år i Beskæftigelsesudvalget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge
Beslutning: Til orientering
8. Orientering: Lovændringer af integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering: Projekt Ungeindsats Aalborg
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt