Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 13. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering - administrativt klagesystem i sociale sager
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Orientering - Evaluering af Rehabiliteringsteams
Beslutning: Til orientering
4. Orientering - Flygtningestatistik pr. 01.11.2015
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt