Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om program for præsentation af Virksomhedscentret
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af Økonomirapportering pr. 31. oktober 2015
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Mål og strategier 2016
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om opfølgning på ungestatistikken for 3. kvartal 2015
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om beskæftigelsesindsats på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status for pilotkampagnen ift. opsøgende virksomhedskontakt
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om administrationsgrundlag i forbindelse med seniorjob
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt