Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 15. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af udkast til budgetproces for Budgetforslag 2017-2020
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Job-First - en ansøgning til STAR om forsøg med særligt tilrettelagt virksomhedsforløb
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af deltagelse i projekt vedrørende udvikling af lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af udmøntning af budget 2016 på integrationsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af gennemførelse af annonceringsproces 2015
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af serviceniveau for Lov om socialService §§103-104 - visiteret
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af ændringer på Projekt VIA
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om udvikling i antallet af dimittender
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om nyuddannede ud i små og mellemstore virksomheder
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om opfølgning på handleplan på sygedagpengeområdet december 2015
Beslutning: Til orientering
12. Orientering af status på udmønting af investeringsmodel på ungeområdet
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt