Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 12. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Økonomirapportering pr. 30. november 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om status for forsikrede ledige
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Drøftelse af Ramme for temadrøftelse om integration af nye flygtninge
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger