Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 16. februar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om analyse af visitationen af Uddannelseshjælpsmodtagere
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Invitation til nyt frikommuneforsøg
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Forslag til opfølgning på investeringsmodel i forhold til forsikrede ledige
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Aktiveringsprincipper for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Satspuljen på social- og indenrigsområdet og beskæftigelsesområdet 2016-2019
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for 2014
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om statistik for Jobcenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt