Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 3. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetbeskrivelser 2017 - 2020 samt indkomne forslag fra afdelingernes ledergrupper og MED-udvalg
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

5. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt