Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 29. marts 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Regnskab 2015 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2015 til budget 2016 - tillægsbevilling drift
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Årsberetning 2015
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af forslag til omprioriteringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende budget 2017 - 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af høringssvar Bæredygtighedsstrategi 2016-20
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden"
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt