Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 26. april 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Program for konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering om Jobreform fase 1
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Godkendelse af Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Socialfondsprojektet - Ungeindsats Aalborg
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Rigsrevisionens beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering om udvidelse af personkreds til integrationsydelse
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt