Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. maj 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om dagsorden for fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af konkrete forsøg under frikommuneforsøget
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om opfølning på sygedagpengeområdet april 2016
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt