Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 14. juni 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af handleplan for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af kravspecifikation og tidsplan for annoncering af opgave med udplacering af flygtninge i virksomhedspraktik
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af Evaluering af Rute 42 efter 3 år
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2015
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om evaluering af Brobygning til udddannelse
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Høring ift. ny rusmiddelstrategi
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Fællesmøde med FSU - Drøftelse af forslag til nyt værdigrundlag for FB 2016
Beslutning: Drøftedes
14. Fællesmøde med FSU - Orientering om ungestatistik for 1. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
15. Fællesmøde med FSU - Orientering om status på udmøntningen af investeringsmodellen på ungeområdet
Beslutning: Til orientering
16. Fællesmøde med FSU - Godkendelse af udkast til mødeplan for Beskæftigelsesudvalgets møder i 2017
Beslutning: Godkendt
17. Fællesmøde med FSU - Drøftelse af emner til budgetforslag 2017 - 2020
Bilag til punkt 17
 
Beslutning: Drøftedes
18. Fællesmøde med FSU - Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
19. Fællesmøde med FSU - Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

20. Fællesmøde med FSU - Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
21. Fællesmøde med FSU - Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

22. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt