Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om besøg hos Byg i Nord
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af Praksisundersøgelse om fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om 6-by kataloget over barrierer og uhensigtsmæssigheder på beskæftigelsesområde
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt