Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. august 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital
Beslutning: Til orientering
3. Afrapportering fra arbejdsgruppen for udvikling af samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Klinik Psykiatri Syd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt