Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 27. september 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af aktuel status 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Beskæftigelsesplan 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. september 2016
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Analyse af ledige højtuddannede i Aalborg
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Midtvejsstatus for projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
Beslutning: Udsat
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt