Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. oktober 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. september 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af transportgodtgørelse til personer i tilbud, som modtager Integrationsydelse
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Midtvejsstatus for projekt Lokalsamfundet Bygger Bro
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om ungestatistik for 2. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger