Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 22. november 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af puljeansøgning vedr. brancheforløb til flygtninge
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af beskæftigelsesplan 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneprojekt
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. oktober 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af Jobvækstpakken for 2017
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Evaluering af budgetproces 2017
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om samarbejdsaftale med Sherpa
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status på Projekt mikrolån
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt