Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 13. december 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Mål og strategier 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Puljeansøgning om udvikling af fleksjob
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på langtidsledighed
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Status på Jobreform fase 1
Beslutning: Til orientering
9. Orientering af omsætning af pulje til afbødning af konsekvenser af kontanthjælpsloft
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering om FB´s takstreduktion 2017
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Ankestatistik fra Ankestyrelsen 1. halvår 2016
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt