Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. januar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om socialøkonomisk virksomhed
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentarer til Sundheds- og Kulturforvaltningens overvejelser om processen for udviklingen af Løvvangsområdet
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. november 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Anvendelse af oplysninger fra sociale medier
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status på revalideringområdet
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Frikommuneforsøget og drøftelse af forsøgsideer
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Ungestatistik - 3. kvartal 2016
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt