Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. februar 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om besøg på TAMU d. 28. februar 2017
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forankring af Projekt HEAT
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Idekatalog til Jobvækstpakken
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om tilbagemelding på frikommuneansøgninger fra 1. ansøgningsrunde og ansøgninger til 2. ansøgningsrunde
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status for JobFirst
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Statistik vedr. kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om "Inddragelse i praksis"
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018 - 2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt