Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. marts 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2016 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2016 til budget 2017 på drift - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Årsberetningen for 2016
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status på investeringsmodel på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg, marts 2017
Beslutning: Til orientering
8. Temadrøftelse om forsikrede ledige
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på IGU i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt