Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 6. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om tidsplan for behandling af økonomirapporter i 2017
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af budgetbeskrivelser 2018 - 2021 samt mulige emner til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt