Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. april 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Ungestrategi konference
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af Budget 2018-21 - 2. drøftelse
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde
Beslutning: Udsat
6. Status på projekt Udvikling af Fleksjob
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt