Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. maj 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budget 2018 - 2021
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af nye måltal samt orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om lovændringer ift. danskuddannelse for voksne udlændinge
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2016 og prissammenligning 2017
Beslutning: Til orientering
8. Temadrøftelse om integration
Beslutning: Drøftedes
9. Dagsorden til fællesmøde mellem BSU og LBR
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt