Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 13. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om veterankoordinatorfuntionen
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af kampagne rettet mod virksomheder Jobcenter Aalborg ikke har samarbejde med
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om ungestatistikken for 1. kvartal 2017
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. maj 2017
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt