Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. juni 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændret organisering af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen - 2. behandlning
Bilag til punkt 2

 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og netværkskoordinatorerne - 2. behandling
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. maj 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af emner til budgetforslag 2018 - 2021
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om tidsplan og form for Mål og strategier 2018
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet 2016
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt