Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 29. august 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
3. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

4. Godkendelse - Budget 2018 - 2021 - Driftsbudgettet - Tirsdag den 29. august 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse - Budget 2018 - 2021 - Anlægsbudgettet - Onsdag den 30. august 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt