Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 26. september 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede udgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Aktuel Status 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - serviceudgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af at udkast til beskæftigelsesplan sendes i ekstern høring
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Nordjysk Socialaftale 2018-2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering af status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. september 2017
Beslutning: Til orientering
7. Orientering af status for varslingssager pr. september 2017
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Besøg på Jobmesse i Nordkraft for Siemens ansatte
Beslutning: Til orientering med bemærkninger