Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. september 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af fritagelse for uddannelsespålæg til en særlig målgruppe
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 3. ansøgningsrunde 1. november 2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om Samarbejde med Marselisborg på Integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af evaluering i udvalgene af samarbejde og anbefalinger til modtagelse af nye udvalg
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering og oplæg - Opfølgende analyse af visitationen af uddannelsesparate unge
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse
Beslutning: Godkendt
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt