Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 28. november 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. oktober 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af udkast til beskæftigelsesplan for 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af udmøntning af budget 2018 på det budgetgaranterede område
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Mål- og Strategier 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt