Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 11. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommissorierne for de arbejdsgrupper, der skal arbejde med implementeringen af reformen af de forberedende tilbud og en sammenhængende kommunal ungeindsats.
Beslutning: Godkendt
3. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
4. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

5. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
6. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt