Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 12. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Udsat med bemærkninger
2. Orientering om Status på indsats for forsikrede ledige
Beslutning: Udsat med bemærkninger
3. Drøftelse af udformningen af de løbende økonomirapporter
Beslutning: Udsat med bemærkninger
4. Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Udsat med bemærkninger
6. Eventuelt
Beslutning: Udsat med bemærkninger

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Udsat med bemærkninger
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Udsat med bemærkninger

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Udsat med bemærkninger