Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 9. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation af udvalgsmedlemmerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Præsentation af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Præsentation af afdelingerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt