Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Aalborg Kommunes Styrelsesvedtægt
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af mødeplan for Beskæftigelsesudvalget 2018
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status på frikommuneforsøg
Beslutning: Til orientering
7. Temamøde: Yderlig introduktion til Job- og Ydelsesafdelingen, herunder Jobhuset
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt