Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 13. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019 - 2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Status vedr. beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Tema - Orientering og beskrivelse af Uddannelseshuset
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt