Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 20. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om handleplan for en forstærket indsats for jobparate ledige
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse og orientering om plan for omlægning af modtagelsen i uddannelseshuset samt godkendelse af forslag om nedlæggelse af Rute 42 - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om JobFirst
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på Flere Skal Med
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om fremrykket evaluering af førtidspension
Beslutning: Til orientering
7. Tema - Orientering om Job- og Aktivhuset
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt