Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 23. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Årsberetning 2017 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Orientering om grønlænderindsatsen
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt