Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 19. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetbeskrivelser 2019 - 2022 med henblik på udarbejdelse af udkast til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering om tidsplan for behandling af økonomirapporter 2018
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt