Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 24. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Fællesmøde med ledergruppen for Ungestrategien
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af indstilling til fremtidig organisering af FGU
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af økonomirapport pr. 31.3.18 - bilag eftersendes
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ansøgning til pulje vedr. Integrations- og Beskæftigelsesambassadør
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Projekt Vækst Via Viden
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om årsresultatet for 2017 for Kontrolteamet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på iværksatte initiativer målrettet at flere unge bliver faglærte
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt