Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 22. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 30. april 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af nedlæggelse af Rute 42 - 2. Behandling
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om forebyggelse af fogedsager i Aalborg Kommune i 2017
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Bæredygtighedsstrategien - status på indsatser i FB 01.01.2018
Beslutning: Til orientering
7. Temamøde om integration
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2017 samt prissammenligning 2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status Sprogcenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om SprogTolk-systemet og service på tolkeområdet
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Fællesmøde mellem BSU og LBR - dagsorden og bilag
Beslutning: Drøftedes