Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 5. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af serviceniveau vedrørende offentlige begravelser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om brugerundersøgelse i Jobcenter Aalborg
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Tema - orientering om Ydelsescentret
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt