Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 22. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Revisionsberetning nr. 42 for regnskabsåret 2017 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af emner til budgetforslag 2019-2022
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af høringsgrundlag til "Nye Fælles Veje" - 1. behandling
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af evaluering af det 1. halvår i Beskæftigelsesudvalget og Familie- og socialudvalget
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Udsat
7. Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2019
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt