Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 21. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering af status på projekt Mikrolån
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Tema - Introduktion af Sygedagpengehuset
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om status vedr. veterankoordinatorfunktionen
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på handleplaner for jobparate ledige og uddannelsesparate unge
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
9. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt