Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 25. september 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Godkendelse af økonomirapportering pr. 31. august 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af besparelse på aktiveringsområdet i Aalborg Kommune i 2019 - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af Status for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune, september 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af, at udkast til beskæftigelsesplan for 2019 sendes i høring
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af udvidelse af frikommuneforsøg vedr. kontaktforløb
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forsøgsprojektet Impact60
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status for projekt Udvidet Økonomisk Rådgivning
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering om Status ift. Ungecenter Skuret
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af Aktuel Status 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - overførselsudgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
17. Godkendelse af Aktuel Status 2018 for FB - Serviceudgifter tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger