Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 30. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temamøde om Jobparate ledige i Jobhuset
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af økonomirappportering pr. 30. september 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Nye Fælles Veje - 2. behandling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om koncept for Aalborg Alliancen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Praksisundersøgelse 225-timersreglen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt