Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 20. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Introduktion til Virksomhedscentret
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af økonomirappportering pr. 31. oktober 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af udkast til Beskæftigelsesplan for 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af besparelse på aktiveringsområdet i Aalborg Kommune i 2019 - 2. behandling
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af Mål- og Strategier 2019
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt