Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 13. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2.  Tema - Drøftelse af regler og praksis ved tilkendelse af førtidspension.
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Godkendelse af høringsudkast Sundhedspolitik 2019-22
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af jurstering af tolkeopgaven
Beslutning: Godkendt
6. Drøftelse af høring vedrørende Erhvervsstrategi 2019 - 2022
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om regulering af rådighedsbeløb pr. 1. januar 2019
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om satspuljer 2019
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om socialt frikort
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt