Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 22. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om nyt benchmarkingsystem på beskæftigelsesområdet.
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Høring - Drøftelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af økonomirappportering pr. 31. december 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Orientering om procedure og tidsplan for regnskabsaflæggelse 2018
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af ansøgninger på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om den fremadrettede organisering af indgangene i Job- og Ydelsesafdelingen
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om aftale om sanktioner og styrket kontrol
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt